PPI: Practice Performance Index

Handwikkelfolies zijn er tegenwoordig in allerlei maten en uitvoeringen. Dat maakt het lastig om prijzen met elkaar te vergelijken. Bovendien verliest de markt daarmee het eigenlijke doel van handwikkelfolie, namelijk het zekeren van palletladingen, uit het oog.

Prestaties in de praktijk

Om folieprijzen eerlijk te kunnen vergelijken, hebben wij de PPI ontwikkeld: de Practice Performance Index. Deze index geeft aan hoe een folie in de praktijk presteert. Daarvoor testen we in het WrapLab®, ons eigen laboratorium, hoeveel gram folie er nodig is om 10 kg. spanning op de lading (force-to-load) te bewerkstelligen. Vergelijk het met het energielabel voor elektrische apparaten.

XT Orange® en de PPI

Eén van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van XT Orange® was het generen van maximum stabiliteit met zo min mogelijk folie. We zijn er in geslaagd een folie te ontwikkelen die op het eerste oog duurder lijkt dan de meeste folies, maar in de praktijk toch 33% voordeliger uitpakt. De PPI van deze folie behoort tot de laagste ter wereld. We laten dit graag zien met een rekenvoorbeeld.

Rekenvoorbeeld

Stel, u gebruikt momenteel een folie van 20 micron, 450 mm breed met 300 meter op een rol. De netto kosten van deze folie berekent u hier.

De PPI van deze folie is 115.

De kostenefficiency voor de folie is dus de rolprijs gedeeld door 2,48 (netto gewicht rol), vermenigvuldigd met 115. Bij een prijs per rol van € 4,95 komt u dan op 330.

De PPI van XT Orange® bedraagt slechts 22. Het netto gewicht van een rol is 1,05 kg. Bij een rolprijs van € 10,50 komt u dan op 220. Dit laat zien dat, hoewel de folie van XT Orange® per rol meer dan het dubbele kost, deze uiteindelijk toch 33% voordeliger is dan de zogenaamd ‘goedkopere’ variant.

N.B. Genoemde prijzen zijn enkel voor het rekenvoorbeeld.

emailemail
WhatsappWhatsapp
LinkedIn paginaLinkedIn pagina
plan je demoplan je demo