Over XT Orange®

Folietje eromheen, en klaar…

Lange tijd werd het zekeren van palletladingen afgedaan als bijzaak. De inkoop van verpakkingsmateriaal beperkte zich tot de vraag: wie levert de goedkoopste rol folie? Een bedenkelijke strategie, want niet zelden leidt omvallende en/of schuivende lading tot verkeerongevallen waarbij zelfs slachtoffers vallen. Dat kunnen ook ú of wij zijn! Het veilig zekeren van lading is dus letterlijk van (ieders) levensbelang. En daarmee de verantwoordelijkheid van iedereen die goederen verpakt en vervoert, of dit laat doen.

Ons team

Het team achter de ontwikkeling van XT Orange® is al bijna 20 jaar actief in de markt van eindverpakking en logistiek. We ontwikkelen en produceren slimme tools en folies die het verpakken van palletladingen makkelijker maken en de kosten per lading zo laag mogelijk houden. Met onze ontwikkeling anticiperen we op Europese wet- en regelgeving en leveren we een bijdrage aan de verkeersveiligheid en het milieu.

EU-wetgeving 40509

Wat is er precies veranderd? Om het transport van goederen over de weg veilig te laten verlopen, schrijft de Europese Commissie richtlijnen voor. 

Voor palletladingen geldt dat de goederen zonder vervorming (niet kantelen of schuiven) een kracht van 0,5G op de pallet moeten weerstaan.

Met ingang van mei 2018 zijn deze richtlijnen definitief omgezet in wetgeving. Hiermee is voortaan niet alleen de vervoerder, maar ook de opdrachtgever/verpakker (mede)verantwoordelijk voor een correcte ladingzekering. Ook wordt de lading van vrachtwagens voortaan kritischer bekeken bij inspecties langs de weg. Daarbij kan overtreding van de regels voor ladingstabiliteit tot boetes leiden die kunnen oplopen tot € 2.750,- en rijverboden van 8 dagen tot 5 jaar(!).